Tarieven

Als klant wilt u bij het ontvangen van de factuur niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarom willen we dat onze tarieven zo transparant mogelijk zijn. Hieronder krijgt u een overzicht van onze prijzen op basis van specialisatiegraad:

Prijscategorie

Specialisatiegraad

Prijs/woord

Spoedvertaling***
prijs/woord

Categorie 1 Algemene teksten (vb. e-mails, websites, toerisme…) €0,08 €0,10
Categorie 2 Gespecialiseerde teksten met jargon uit een wijdverbreid kennisgebied (vb. voeding, bouw, economie, elektronica…) €0,10 €0,12
Categorie 3* Zeer gespecialiseerde technische teksten (vb. academische teksten, chemie, industrie…) €0,12 €0,15
Categorie 4** Juridische teksten €0,14 €0,17

Vermelde tarieven zijn excl. BTW.

*Teksten vanaf categorie 3 kunnen enkel vertaald worden van Frans of Engels naar Nederlands.
**Wij vertalen juridische teksten enkel om de betekenis over te brengen naar het Nederlands. Om organisatorische redenen leveren wij geen beëdigde vertalingen.
***Spoedvertaling: deadline waarbinnen meer dan 3000 woorden per werkdag vertaald moeten worden.

Om praktische redenen hanteren we een minimumtarief van €25,00 voor kleine opdrachten.

Voor documenten in pdf-formaat rekenen wij een toeslag van €0,01 per woord aan.

Bij vertalingen naar het Frans rekenen we een toeslag van €0,035 per woord aan. Zie "Ons aanbod" voor meer informatie hierover. 

Kortingstarieven voor vertaalopdrachten

  • Bij grote opdrachten (meer dan 10 000 woorden) wordt de prijs naar beneden afgerond tot op 500 woorden. Voorbeeld: een opdracht van 11 892 woorden wordt aangerekend als een opdracht van 11 500 woorden.
  • Kortingen voor vaste klanten worden per dossier berekend. Contacteer ons voor meer informatie!