Verzekeringen

Verzekeringen

Vertalingen voor verzekeringen

Zowel verzekeraars als pensioenspaarfondsen kunnen een beroep doen op ons om professionele of commerciële communicatie op een vlotte en nauwkeurige manier over te brengen naar het Nederlands of Engels. Wij kunnen voor u de vertaling verzorgen van heel wat verschillende tekstsoorten, waaronder brochures, deelnemersbrieven, polisvoorwaarden* en reglementen*.

*opgelet: om organisatorische redenen voorzien wij geen beëdigde vertalingen. Zie “onze tarieven” voor meer informatie.